ENG   SVE

Team Tiliextra
ETUSIVU
TILINTARKASTUS
KONSULTOINTI
HENKILÖT
HINNASTO
AJANKOHTAISTA
OHJEET&MALLIT
TILINTARKASTUS.FI
YHTEYSTIEDOT

SÄHKÖPOSTIA TILIEXTRALLE

FABO FABO TWITTER

päivitetty 25.1.2018
TILINTARKASTUS

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastuksesta yhteisössä tai säätiössä on määrätty tilintarkastus- ja kirjanpitolaissa sekä ao. yhteisöä koskevassa lainsäädännössä.

Lakisääteinen tilintarkastus kattaa kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen, jonka päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen.
Tilintarkastus palvelee useita eri sidosryhmiä valvomalla näiden etua tilintarkastuslain ja erityislakien määräysten mukaisesti. Tilintarkastaja on kuitenkin ensisijaisesti yhteisön omistajien luottamusmies. Pienyrityksessä tilintarkastaja toimii siten laillisten velvoitteidensa ohella yrityksen ja sen omistajien taustatukena.

Katso myös:
Todistukset ja lausunnot

Lakisääteisiin tilintarkastajan tehtäviin kuuluu tilintarkastuksen lisäksi:
 • Todistus osakepääoman maksun yhteydessä
 • Lausunto apporttiomaisuudesta
 • Muut lausunnot osakeyhtiölain nojalla
 • Lausunto sulautumis- / jakautumissuunnitelmasta
 • Lausunto erityisestä tarkastuksesta
 • Selvitys velallisen taloudellisesta tilanteesta
 • Lausunto selvitystilan lopettamisesta ja toiminnan jatkamisesta
 • Todistus tavaraliikenneluvan hakijan taloudellisista voimavaroista
 • Muut lausunnot lakien / viranomaismääräysten nojalla

Erityistoimeksiannot

Erityistoimeksiannoissa tilintarkastaja suorittaa toimeksiantajan tai kolmannen osapuolen kanssa sovittavat toimenpiteet ja antaa näistä raportin vain toimeksiantajan käytettäväksi.

Tarkastustoimenpiteet kohdistuvat tiettyihin kohteisiin tai tapahtumiin, joten erityistoimeksiannot eivät laajuudeltaan ja varmuustasoltaan vastaa lakisääteisiä tilintarkastuksia.

Erityistehtäviä ovat esimerkiksi:
 • Yleisluonteinen tarkastus
 • Erityinen tarkastus
 • Due Diligence -tarkastus
Pukinmäenaukio 4, 00720 Helsinki | 09 752 1422
© Copyright Tiliextra Oy, tilintarkastusyhteisö